rs.e-podroznik.pl

Infolinija za organizovanje putovanja:703 402 802
Cena: 2,58 PLN sa PDV-om / minut
Service provided by Teroplan S.A.
Odštampano
18.06.2019
BRZEG
Brzeg, com. Brzeg

Grad/Mesto
Polasci
Białystok
pomoću:  Opole, Częstochowa, Warszawa,
09:01

41373113 41373114
09:01

41404736 41373114
09:01

41428852 41373114
09:01

41576704 41373114
09:01

41602899 41373114
11:40

41373113 41373096
11:40

41404732 41373096
11:40

41576653 41373096
11:40

41757256 41373096
14:51

41404734 41404735
14:51

41602877 41602878
14:51

41602881 41602882
14:51

41602899 41602882
14:51

41602885 41602882
14:51

41428852 41602882
14:51

41602889 41602882
14:51

41685488 41404735

pomoću:  Wrocław, Poznań, Toruń, Olsztyn,
08:04

41602783 41602784

pomoću:  Opole, Częstochowa, Łódź, Warszawa,
00:58

41373097 41373098
00:58

41385350 41385351
00:58

41538231 41385351
00:58

41681062 41385351
00:58

41685486 41385351

Bielsko-Biała
pomoću:  Opole, Rybnik,
04:38

41527591 41527592
10:09

41602877 41275098
10:09

41341446 41341447
10:09

41602837 41341447
10:09

41672551 41672552
10:09

41685466 41672552
10:09

41820133 41672552
18:41

41602877 41258692
19:15

41527587 41527588
19:15

41672617 41527588
19:15

41685466 41527588
19:15

41699906 41527588
19:15

41757362 41527588
19:15

41798085 41527588

pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Tychy,
06:01

41914269 41914270
06:01

41258599 41258600
06:01

41602841 41602842
06:01

41714922 41914270
06:01

41714930 41914270
06:01

41714937 41914270
06:01

41714945 41914270
06:01

41714952 41914270
06:01

41714961 41914270
06:01

41873410 41914270
06:01

41893892 41914270

Bydgoszcz
pomoću:  Wrocław, Poznań,
12:46

41258505 41258506
12:46

41714868 41258506
18:24

41373035 41373036
18:24

41602877 41373038
18:24

41385276 41373036
18:24

41714952 41576396
18:24

41602837 41373036
18:24

41699583 41576396
22:10

41714876 41714877
22:10

41856149 41856150
22:10

41856151 41714877
22:10

41856153 41714877

Częstochowa
pomoću:  Opole,
00:58

41373097 41373098
00:58

41385350 41385351
00:58

41538231 41385351
00:58

41681062 41385351
00:58

41685486 41385351
06:42

41258681 41258682
06:42

41275111 41275112
06:42

41602859 41275112
06:42

41699583 41258682
06:53

41891300 41891301
09:01

41373113 41373114
09:01

41404736 41373114
09:01

41428852 41373114
09:01

41576704 41373114
09:01

41602899 41373114
09:13

41373097 41914276
09:13

41385366 41914276
11:04

41341491 41341492
11:04

41681076 41341492
11:04

41798077 41341492
11:40

41373113 41373096
11:40

41404732 41373096
11:40

41576653 41373096
11:40

41757256 41373096
12:43

41275113 41275114
12:43

41757256 41275114
12:43

41798063 41275114
13:02

41891300 41300860
14:51

41404734 41404735
14:51

41602877 41602878
14:51

41602881 41602882
14:51

41602899 41602882
14:51

41602885 41602882
14:51

41428852 41602882
14:51

41602889 41602882
14:51

41685488 41404735
15:23

41258781 41258782
15:23

41314296 41258782
17:17

41375613 41375614
17:17

41314296 41375614
17:17

41681076 41375614
17:17

41798077 41375614
19:00

41258679 41258680
19:44

41258687 41258688
19:44

41602873 41258688
23:40

41385352 41385353
23:40

41385354 41385355
23:40

41420142 41385355
23:40

41491183 41385355
23:40

41672551 41385355
23:40

41602875 41385355
23:40

41798063 41385355
23:40

41856176 41385355
23:40

41602877 41385353

pomoću:  Opole, Lubliniec,
15:35
Normalno
38491449 17109 48053 172246 171443
15:39
Normalno
41794937 17109 48053 172246 171443
14.08,  
15:39
Normalno
17109 48053 172246 171443
23.08,  
15:39
Normalno
17109 48053 172246 171443
30.08,  
15:39
Normalno
41796303 17109 48053 172246 171443
15:39
Normalno
41796304 17109 48053 172246 171443
28.06,  
15:39
Normalno
17109 48053 172246 171443
26.07,  

pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza,
12:15

41856149 41258704
12:15

41375595 41258704
12:15

41385356 41258704
12:15

41428852 41258704
12:15

41602899 41258704

Dąbrowa Górnicza
pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec,
06:47

41341456 41341457
06:47

41385356 41341457
11:13

41258667 41258668
11:13

41856149 41258668
11:13

41798065 41258668
12:15

41856149 41258704
12:15

41375595 41258704
12:15

41385356 41258704
12:15

41428852 41258704
12:15

41602899 41258704
15:12

41341452 41341457
15:12

41856149 41341457

Ełk
pomoću:  Opole, Częstochowa, Warszawa, Białystok,
14:51

41602877 41602878
14:51

41602881 41602882
14:51

41602899 41602882
14:51

41602885 41602882
14:51

41428852 41602882
14:51

41602889 41602882

Gdańsk
pomoću:  Wrocław, Poznań, Bydgoszcz,
12:46

41258505 41258506
12:46

41714868 41258506
22:10

41714876 41714877
22:10

41856149 41856150
22:10

41856151 41714877
22:10

41856153 41714877

Gdynia
pomoću:  Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk,
12:46

41258505 41258506
12:46

41714868 41258506
22:10

41714876 41714877
22:10

41856149 41856150
22:10

41856151 41714877
22:10

41856153 41714877

Gliwice
pomoću:  Opole,
04:49

41527591 41385409
05:35
Normalno
38549471 38549472 17109 48053 172246 171443 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
05:43
Normalno
38549473 17109 48053 172246 171443 190185
10.06,  
05:43
Normalno
41335958 17109 48053 172246 171443 190185
05:43
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443 190185
05:43
Normalno
41335960 17109 48053 172246 171443 190185
05:43
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443 190185
05:43
Normalno
41796305 17109 48053 172246 171443 190185
05:43
Normalno
41796308 17109 48053 172246 171443 190185
06:01

41914269 41914270
06:01

41258599 41258600
06:01

41602841 41602842
06:01

41714922 41914270
06:01

41714930 41914270
06:01

41714937 41914270
06:01

41714945 41914270
06:01

41714952 41914270
06:01

41714961 41914270
06:01

41873410 41914270
06:01

41893892 41914270
06:47

41341456 41341457
06:47

41856149 41341457
06:47

41385356 41341457
08:26

41891300 41258694
11:13

41258667 41258668
11:13

41856149 41258668
11:13

41798065 41258668
12:15

41856149 41258704
12:15

41375595 41258704
12:15

41385356 41258704
12:15

41428852 41258704
12:15

41602899 41258704
13:26

41914281 41914282
13:26

41275153 41914282
15:12

41341452 41341457
15:12

41856149 41341457
16:18

41891300 41258596
17:35

41373097 41258800
17:35

41385366 41538256
20:40

41373160 41373161
20:40

41891318 41373161
21:05

41602685 41602686
21:47

41891300 41258798

pomoću:  Nysa, Kędzierzyn-Koźle,
08:40

41805587 190023 1460203 17109 48053 17110 17401 18097 171434 172655 190185 41805588
09:00
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
17.06,  
09:00
Normalno
41795004 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
09:00
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
02.07,  
09:00
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
01.07,  
09:00
Normalno
41805581 41805582 41805583 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
21.06, 25.06, 27.06, 
09:00
Normalno
41805584 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
09:00
Normalno
41805585 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
09:00
Normalno
17110 17401 18097 60939 172655 190185 17109 48053 190023 1460203 41805586
18.06,  
09:00
Normalno
41805589 17110 17401 18097 60939 172655 190185 17109 48053 190023 1460203 41805586
09:03
Normalno
38549471 41805580 17109 17110 17401 18097 48053 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05, 12.06, 
15:58

41795007 190023 1460203 17109 48053 17110 17401 18097 171434 172655 190185 41805588
16:03
Normalno
38549471 40552786 17109 17110 17401 18097 48053 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
16:19
Normalno
41820719 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16:19
Normalno
41269876 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16:19
Normalno
41400645 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
21.06, 
16:19
Normalno
41795004 41820721 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185

Głuchołazy
pomoću:  Nysa,
16:00
Normalno
38491287 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05,  25.12, 
16:04
Normalno
38491289 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16.08,  
16:04
Normalno
41236669 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16:04
Normalno
41236670 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16:04
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
28.07,  
16:04
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
31.08,  

Jelenia Góra
pomoću:  Wrocław, Wałbrzych,
04:05

41856149 41372956
13:17

41373097 41373084
15:01

41258687 41914250
15:01

41602873 41914250
19:29

41258287 41258288
19:29

41699787 41699788

Katowice
pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze,
04:49

41527591 41385409
06:01

41914269 41914270
06:01

41258599 41258600
06:01

41602841 41602842
06:01

41714922 41914270
06:01

41714930 41914270
06:01

41714937 41914270
06:01

41714945 41914270
06:01

41714952 41914270
06:01

41714961 41914270
06:01

41873410 41914270
06:01

41893892 41914270
06:47

41341456 41341457
06:47

41856149 41341457
06:47

41385356 41341457
08:26

41891300 41258694
11:13

41258667 41258668
11:13

41856149 41258668
11:13

41798065 41258668
12:15

41856149 41258704
12:15

41375595 41258704
12:15

41385356 41258704
12:15

41428852 41258704
12:15

41602899 41258704
13:26

41914281 41914282
13:26

41275153 41914282
15:12

41341452 41341457
15:12

41856149 41341457
16:18

41891300 41258596
17:35

41373097 41258800
17:35

41385366 41538256
20:40

41373160 41373161
20:40

41891318 41373161
21:05

41602685 41602686
21:47

41891300 41258798

Kędzierzyn-Koźle
pomoću:  Nysa,
08:40

41805587 190023 1460203 17109 48053 17110 17401 18097 171434 172655 190185 41805588
09:00
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
17.06,  
09:00
Normalno
41795004 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
09:00
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
02.07,  
09:00
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
01.07,  
09:00
Normalno
41805581 41805582 41805583 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
21.06, 25.06, 27.06, 
09:00
Normalno
41805584 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
09:00
Normalno
41805585 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
09:00
Normalno
17110 17401 18097 60939 172655 190185 17109 48053 190023 1460203 41805586
18.06,  
09:00
Normalno
41805589 17110 17401 18097 60939 172655 190185 17109 48053 190023 1460203 41805586
09:03
Normalno
38549471 41805580 17109 17110 17401 18097 48053 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05, 12.06, 
15:58

41795007 190023 1460203 17109 48053 17110 17401 18097 171434 172655 190185 41805588
16:03
Normalno
38549471 40552786 17109 17110 17401 18097 48053 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
16:19
Normalno
41820719 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16:19
Normalno
41269876 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16:19
Normalno
41400645 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
21.06, 
16:19
Normalno
41795004 41820721 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185

pomoću:  Opole,
06:11
Normalno
41794960 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
06:11
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
40420877 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
41236682 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
41236683 17109 48053 172246 171443
21.06,  
06:11
Normalno
41236684 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
41369244 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
06:11
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19.08,  
06:11
Normalno
41794961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19.08, 
06:11
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
06:15
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
08:15
Normalno
38491287 38491288 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05,  25.12, 21.04, 
08:35
Normalno
41236683 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
21.06,  
08:35
Normalno
17109 48053 172246 171443
27.07,  
08:35
Normalno
41794964 17109 48053 172246 171443
08:35
Normalno
41683385 17109 48053 172246 171443
08:35
Normalno
41423202 17109 48053 172246 171443
08:35
Normalno
41423203 17109 48053 172246 171443
08:35
Normalno
17109 48053 172246 171443
28.07,  
08:35
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
08:35
Normalno
41794965 41794966 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:14
Normalno
38491483 38549472 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
02.05, 
09:14
Normalno
38549471 17109 17110 48053 172246
24.12, 31.12, 02.05, 21.06, 16.08, 
09:21
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
29.07,  
09:21
Normalno
41794967 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
40986838 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41400606 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41369258 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19.08,  
09:22
Normalno
38491481 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
24.12, 31.12, 
10:15
Normalno
38607523 38491485 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
10:18
Normalno
41794968 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
40420883 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
40224502 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41236697 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41236698 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
02.07,  
10:18
Normalno
41236699 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
27.07,  
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
01.07,  
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
28.07,  
10:18
Normalno
41423203 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
10:18
Normalno
41794964 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41423202 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41820714 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41369264 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
17.06,  
10:18
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
10:18
Normalno
41805587 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
10:18
Normalno
41805584 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
10:18
Normalno
41805585 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
10:18
Normalno
41794965 41794966 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
12:15
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
12:18
Normalno
41794976 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
40420887 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
40224505 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
41236716 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
41369271 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
41236684 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
41369244 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
12:18
Normalno
41794961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
13:13
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
13:13
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19.08,  
13:13
Normalno
41369258 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
13:15
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
14:15
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
14:29
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
14:29
Normalno
41794964 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
41236683 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
41423203 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
28.07,  
14:29
Normalno
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
27.07,  
14:29
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
41423202 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
41683385 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
15.08,  
14:29
Normalno
41369283 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
31.08,  
14:29
Normalno
41796308 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
14:35
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
14:59
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
14:59
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.08,  
14:59
Normalno
41794982 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:15
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
15:26
Normalno
40420887 17109 48053 172246 171443
15:26
Normalno
41334605 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
24.06,  
15:26
Normalno
41236716 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
29.07,  
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
28.07,  
15:26
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
27.07,  
15:26
Normalno
41423202 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
18.07, 
15:26
Normalno
17401 18097 172246 171443 4010080 17109 48053 190023 1460203 41794987
18.07,  
15:26
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:26
Normalno
41423203 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41369293 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41369283 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.08,  
15:49
Normalno
17109 18097 48053 172246 171443 190185
29.07,  
15:49
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
17109 18097 48053 172246 171443 190185
30.08,  
15:49
Normalno
41794982 17109 18097 48053 172246 171443 190185
15:59
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053 172246
24.12, 31.12, 02.05, 
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
26.07,  
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
28.06,  
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
14.08,  
16:55
Normalno
41794936 17109 48053 172246 171443
16:55
Normalno
41796304 17109 48053 172246 171443
16:55
Normalno
41794937 17109 48053 172246 171443
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
05.07,  
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
30.08,  
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
23.08,  
16:59
Normalno
39627756 39627757 17109 48053 172246 171443
31.10, 30.04,  01.11, 03.05, 
17:08
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
17:16
Normalno
38491287 38491509 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05,  21.04, 25.12, 
17:16
Normalno
41796309 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:21
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
17:21
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
172246 171443 17109 48053 190023 1460203 41794987
18.07,  
17:21
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
18.07, 
17:21
Normalno
41794982 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08, 
17:21
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08,  
17:21
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.08,  
17:26
Normalno
41683385 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
17:26
Normalno
41423203 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
27.07,  
17:26
Normalno
41794964 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
41236683 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
21.06,  
17:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
28.07,  
17:26
Normalno
41423202 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
41794965 41794966 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
18:15
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
18:29
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
41794982 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
18:29
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
18:29
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
30.08,  
19:16
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
19:29
Normalno
41794995 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
172246 171443 17109 48053 190023 1460203 41794987
18.07,  
19:29
Normalno
40420887 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41794997 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41422388 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
07.07,  
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
07.08,  
19:29
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
11.07,  
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
10.07,  
19:29
Normalno
41794999 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
05.07,  
19:29
Normalno
40224505 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41369271 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41422391 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41400629 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.07,  
19:29
Normalno
41794976 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
06.08,  
19:29
Normalno
41334627 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
172246 171443 17109 48053 190023 1460203 41794987
06.07,  
19:29
Normalno
41422392 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08, 
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08,  
19:29
Normalno
41422394 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080

Kielce
pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec,
06:47

41856149 41341457

pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza,
06:47

41341456 41341457
06:47

41385356 41341457
11:13

41258667 41258668
11:13

41856149 41258668
11:13

41798065 41258668
15:12

41341452 41341457
15:12

41856149 41341457

Kołobrzeg
pomoću:  Wrocław, Poznań,
10:43

41891300 41258452
15:12

41258533 41258534
15:12

41856149 41258534
15:12

41602873 41258534
23:08

41527561 41527562
23:08

41538213 41527562
23:08

41681042 41527562
23:08

41685442 41527562

pomoću:  Wrocław, Zielona Góra, Szczecin,
07:04

41891300 41538208
10:03

41385278 41385279
10:03

41471858 41385279
10:03

41672551 41385279
10:03

41576468 41385279
10:03

41685486 41385279
10:03

41798047 41385279

Kraków
pomoću:  Opole, Częstochowa,
06:53

41891300 41891301
09:13

41373097 41914276
09:13

41385366 41914276
11:04

41341491 41341492
11:04

41681076 41341492
11:04

41798077 41341492
13:02

41891300 41300860
15:23

41258781 41258782
15:23

41314296 41258782
17:17

41375613 41375614
17:17

41314296 41375614
17:17

41681076 41375614
17:17

41798077 41375614
19:44

41258687 41258688
19:44

41602873 41258688
23:40

41385352 41385353
23:40

41385354 41385355
23:40

41420142 41385355
23:40

41491183 41385355
23:40

41672551 41385355
23:40

41602875 41385355
23:40

41798063 41385355
23:40

41856176 41385355
23:40

41602877 41385353

pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice,
04:49

41527591 41385409

Lubliniec
pomoću:  Opole,
15:35
Normalno
38491449 17109 48053 172246 171443
15:39
Normalno
41794937 17109 48053 172246 171443
14.08,  
15:39
Normalno
17109 48053 172246 171443
23.08,  
15:39
Normalno
17109 48053 172246 171443
30.08,  
15:39
Normalno
41796303 17109 48053 172246 171443
15:39
Normalno
41796304 17109 48053 172246 171443
28.06,  
15:39
Normalno
17109 48053 172246 171443
26.07,  

Łódź
pomoću:  Opole, Częstochowa,
00:58

41373097 41373098
00:58

41385350 41385351
00:58

41538231 41385351
00:58

41681062 41385351
00:58

41685486 41385351

Nysa
06:15

17109 48053 190023 1460203
19.08,  
06:15

41794914 17109 48053 190023 1460203
06:20
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 17401 18097 48053 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
06:20
Normalno
38549415 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
06:20
Normalno
41400576 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
26.08,  21.06, 
07:18
Normalno
38491287 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05,  25.12, 21.04, 
07:38
Normalno
38491289 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16.08,  
07:38
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
31.08,  
07:38
Normalno
41236669 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
21.06,  
07:38
Normalno
41236663 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
08:40

41805587 190023 1460203 17109 48053 17110 17401 18097 171434 172655 190185 41805588
09:00
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
17.06,  
09:00
Normalno
41795004 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
09:00
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
02.07,  
09:00
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
01.07,  
09:00
Normalno
41805581 41805582 41805583 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
21.06, 25.06, 27.06, 
09:00
Normalno
41805584 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
09:00
Normalno
41805585 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
09:00
Normalno
17110 17401 18097 60939 172655 190185 17109 48053 190023 1460203 41805586
18.06,  
09:00
Normalno
41805589 17110 17401 18097 60939 172655 190185 17109 48053 190023 1460203 41805586
09:03
Normalno
38549471 41805580 17109 17110 17401 18097 48053 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05, 12.06, 
13:30

41805587 17109 48053 190023 1460203
13:34
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
13:50
Normalno
38491286 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
13:50
Normalno
39724715 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
21.06, 
13:50
Normalno
41236665 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
13:50
Normalno
41236666 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
15:58

41795007 190023 1460203 17109 48053 17110 17401 18097 171434 172655 190185 41805588
16:00
Normalno
38491287 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05,  25.12, 
16:03
Normalno
38549471 40552786 17109 17110 17401 18097 48053 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
16:04
Normalno
38491289 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16.08,  
16:04
Normalno
41236669 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16:04
Normalno
41236670 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16:04
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
28.07,  
16:04
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
31.08,  
16:19
Normalno
41820719 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16:19
Normalno
41269876 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
16:19
Normalno
41400645 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
21.06, 
16:19
Normalno
41795004 41820721 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
20:10

41795007 17109 48053 190023 1460203
20:20
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172655 190185
25.12, 21.04, 02.05, 
20:35
Normalno
38491294 40391165 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
20:35
Normalno
39724729 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
20:35
Normalno
41236672 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
20:35
Normalno
41269876 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185
20:35
Normalno
41422394 17109 17110 17401 18097 60939 48053 172655 190185

Olsztyn
pomoću:  Wrocław, Poznań, Toruń,
08:04

41602783 41602784

pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Warszawa,
12:15

41856149 41258704
12:15

41375595 41258704
12:15

41385356 41258704
12:15

41428852 41258704
12:15

41602899 41258704

Opole
00:58

41373097 41373098
00:58

41385350 41385351
00:58

41538231 41385351
00:58

41681062 41385351
00:58

41685486 41385351
04:38

41527591 41527592
04:49

41527591 41385409
05:00
Normalno
38549471 38549472 17109 48053 172246 171443
24.12, 31.12, 02.05, 
05:00
Normalno
38549354 17109 48053 172246 171443
21.06, 16.08, 
05:35
Normalno
38549471 38549472 17109 48053 172246 171443 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
05:43
Normalno
38549473 17109 48053 172246 171443 190185
10.06,  
05:43
Normalno
41335958 17109 48053 172246 171443 190185
05:43
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443 190185
05:43
Normalno
41335960 17109 48053 172246 171443 190185
05:43
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443 190185
05:43
Normalno
41796305 17109 48053 172246 171443 190185
05:43
Normalno
41796308 17109 48053 172246 171443 190185
06:01

41914269 41914270
06:01

41258599 41258600
06:01

41602841 41602842
06:01

41714922 41914270
06:01

41714930 41914270
06:01

41714937 41914270
06:01

41714945 41914270
06:01

41714952 41914270
06:01

41714961 41914270
06:01

41873410 41914270
06:01

41893892 41914270
06:11
Normalno
41794960 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
06:11
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
40420877 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
41236682 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
41236683 17109 48053 172246 171443
21.06,  
06:11
Normalno
41236684 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
41369244 17109 48053 172246 171443
06:11
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
06:11
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19.08,  
06:11
Normalno
41794961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19.08, 
06:11
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
06:15
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
06:42
Normalno
38549471 38549472 17109 48053 172246 171443
24.12, 31.12, 02.05, 
06:42

41258681 41258682
06:42

41275111 41275112
06:42

41602859 41275112
06:42

41699583 41258682
06:47

41341456 41341457
06:47

41856149 41341457
06:47

41385356 41341457
06:53

41891300 41891301
06:56
Normalno
38549354 17109 48053 172246 171443
21.06, 16.08, 
07:14
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
07:36
Normalno
41805528 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
07:36
Normalno
41805529 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
16.08, 
07:36
Normalno
41805530 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
21.06, 
08:15
Normalno
38491287 38491288 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05,  25.12, 21.04, 
08:18
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053 172246
24.12, 31.12, 02.05, 
08:26

41891300 41258694
08:35
Normalno
41236683 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
21.06,  
08:35
Normalno
17109 48053 172246 171443
27.07,  
08:35
Normalno
41794964 17109 48053 172246 171443
08:35
Normalno
41683385 17109 48053 172246 171443
08:35
Normalno
41423202 17109 48053 172246 171443
08:35
Normalno
41423203 17109 48053 172246 171443
08:35
Normalno
17109 48053 172246 171443
28.07,  
08:35
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
08:35
Normalno
41794965 41794966 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:35
Normalno
41805528 17109 48053 172246 171443
08:35
Normalno
17109 48053 172246 171443
01.07,  
08:35
Normalno
39724715 17109 48053 172246 171443
21.06, 
08:35
Normalno
41805529 17109 48053 172246 171443
16.08, 
09:01

41373113 41373114
09:01

41404736 41373114
09:01

41428852 41373114
09:01

41576704 41373114
09:01

41602899 41373114
09:13

41373097 41914276
09:13

41385366 41914276
09:14
Normalno
38491483 38549472 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
02.05, 
09:14
Normalno
38549471 17109 17110 48053 172246
24.12, 31.12, 02.05, 21.06, 16.08, 
09:21
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
29.07,  
09:21
Normalno
41794967 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
40986838 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41400606 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
41369258 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:21
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19.08,  
09:22
Normalno
38491481 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
24.12, 31.12, 
10:09

41602877 41275098
10:09

41341446 41341447
10:09

41602837 41341447
10:09

41672551 41672552
10:09

41685466 41672552
10:09

41820133 41672552
10:15
Normalno
38607523 38491485 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
10:18
Normalno
41794968 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
40420883 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
40224502 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41236697 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41236698 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
02.07,  
10:18
Normalno
41236699 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
27.07,  
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
01.07,  
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
28.07,  
10:18
Normalno
41423203 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
10:18
Normalno
41794964 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41423202 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41820714 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
41369264 17109 48053 172246 171443
10:18
Normalno
17109 48053 172246 171443
17.06,  
10:18
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
10:18
Normalno
41805587 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
10:18
Normalno
41805584 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
10:18
Normalno
41805585 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
10:18
Normalno
41794965 41794966 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
11:04

41341491 41341492
11:04

41681076 41341492
11:04

41798077 41341492
11:13

41258667 41258668
11:13

41856149 41258668
11:13

41798065 41258668
11:40

41373113 41373096
11:40

41404732 41373096
11:40

41576653 41373096
11:40

41757256 41373096
12:15
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
12:15

41856149 41258704
12:15

41375595 41258704
12:15

41385356 41258704
12:15

41428852 41258704
12:15

41602899 41258704
12:18
Normalno
41794976 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
40420887 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
40224505 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
41236716 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
41369271 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
41236684 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
41369244 17109 48053 172246 171443
12:18
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
12:18
Normalno
41794961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
12:43

41275113 41275114
12:43

41757256 41275114
12:43

41798063 41275114
13:02

41891300 41300860
13:13
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
13:13
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
13:13
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19.08,  
13:13
Normalno
41369258 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
13:15
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
13:26

41914281 41914282
13:26

41275153 41914282
14:15
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
14:29
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
14:29
Normalno
41794964 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
41236683 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
41423203 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
28.07,  
14:29
Normalno
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
27.07,  
14:29
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
41423202 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
41683385 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
14:29
Normalno
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
15.08,  
14:29
Normalno
41369283 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:29
Normalno
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
31.08,  
14:29
Normalno
41796308 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
14:35
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
14:51

41404734 41404735
14:51

41602877 41602878
14:51

41602881 41602882
14:51

41602899 41602882
14:51

41602885 41602882
14:51

41428852 41602882
14:51

41602889 41602882
14:51

41685488 41404735
14:59
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
14:59
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
14:59
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.08,  
14:59
Normalno
41794982 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:12

41341452 41341457
15:12

41856149 41341457
15:15
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
15:23

41258781 41258782
15:23

41314296 41258782
15:26
Normalno
40420887 17109 48053 172246 171443
15:26
Normalno
41334605 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
24.06,  
15:26
Normalno
41236716 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
29.07,  
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
28.07,  
15:26
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
27.07,  
15:26
Normalno
41423202 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
18.07, 
15:26
Normalno
17401 18097 172246 171443 4010080 17109 48053 190023 1460203 41794987
18.07,  
15:26
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:26
Normalno
41423203 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41369293 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41369283 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.08,  
15:35
Normalno
38491449 17109 48053 172246 171443
15:39
Normalno
41794937 17109 48053 172246 171443
14.08,  
15:39
Normalno
17109 48053 172246 171443
23.08,  
15:39
Normalno
17109 48053 172246 171443
30.08,  
15:39
Normalno
41796303 17109 48053 172246 171443
15:39
Normalno
41796304 17109 48053 172246 171443
28.06,  
15:39
Normalno
17109 48053 172246 171443
26.07,  
15:49
Normalno
17109 18097 48053 172246 171443 190185
29.07,  
15:49
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
15:49
Normalno
17109 18097 48053 172246 171443 190185
30.08,  
15:49
Normalno
41794982 17109 18097 48053 172246 171443 190185
15:59
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053 172246
24.12, 31.12, 02.05, 
16:14
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
16:18

41891300 41258596
16:26
Normalno
39724715 17109 48053 172246 171443
21.06, 
16:26
Normalno
41236665 17109 48053 172246 171443
16:26
Normalno
41805540 17109 48053 172246 171443
16.08, 
16:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.08,  
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
26.07,  
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
28.06,  
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
14.08,  
16:55
Normalno
41794936 17109 48053 172246 171443
16:55
Normalno
41796304 17109 48053 172246 171443
16:55
Normalno
41794937 17109 48053 172246 171443
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
05.07,  
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
30.08,  
16:55
Normalno
17109 48053 172246 171443
23.08,  
16:59
Normalno
39627756 39627757 17109 48053 172246 171443
31.10, 30.04,  01.11, 03.05, 
17:08
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
17:16
Normalno
38491287 38491509 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05,  21.04, 25.12, 
17:16
Normalno
41796309 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:17

41375613 41375614
17:17

41314296 41375614
17:17

41681076 41375614
17:17

41798077 41375614
17:18
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053 172246
24.12, 31.12, 02.05, 
17:21
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
17:21
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
172246 171443 17109 48053 190023 1460203 41794987
18.07,  
17:21
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
18.07, 
17:21
Normalno
41794982 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08, 
17:21
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08,  
17:21
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.08,  
17:26
Normalno
41683385 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
17:26
Normalno
41423203 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
27.07,  
17:26
Normalno
41794964 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
41236683 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
21.06,  
17:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
28.07,  
17:26
Normalno
41423202 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
41794965 41794966 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:35

41373097 41258800
17:35

41385366 41538256
17:39
Normalno
39724715 17109 48053 172246 171443
21.06, 
17:39
Normalno
41805540 17109 48053 172246 171443
16.08, 
17:39
Normalno
41236665 17109 48053 172246 171443
17:39
Normalno
17109 18097 48053 172246 171443 190185
30.08,  
18:15
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
18:29
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
41794982 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
18:29
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
18:29
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
18:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
30.08,  
18:41

41602877 41258692
19:00

41258679 41258680
19:15

41527587 41527588
19:15

41672617 41527588
19:15

41685466 41527588
19:15

41699906 41527588
19:15

41757362 41527588
19:15

41798085 41527588
19:16
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
19:29
Normalno
41794995 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
172246 171443 17109 48053 190023 1460203 41794987
18.07,  
19:29
Normalno
40420887 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41794997 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41422388 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
07.07,  
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
07.08,  
19:29
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
11.07,  
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
10.07,  
19:29
Normalno
41794999 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
05.07,  
19:29
Normalno
40224505 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41369271 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41422391 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41400629 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.07,  
19:29
Normalno
41794976 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
06.08,  
19:29
Normalno
41334627 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
172246 171443 17109 48053 190023 1460203 41794987
06.07,  
19:29
Normalno
41422392 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08, 
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08,  
19:29
Normalno
41422394 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:44

41258687 41258688
19:44

41602873 41258688
20:40

41373160 41373161
20:40

41891318 41373161
21:05

41602685 41602686
21:16
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
25.12, 21.04, 
21:21
Normalno
41422394 17109 48053 172246 171443
21:21
Normalno
39724621 17109 48053 172246 171443
21:21
Normalno
39724729 17109 48053 172246 171443
21:21
Normalno
41236672 17109 48053 172246 171443
21:47

41891300 41258798
23:27
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
25.12, 21.04, 
23:40

41385352 41385353
23:40

41385354 41385355
23:40

41420142 41385355
23:40

41491183 41385355
23:40

41672551 41385355
23:40

41602875 41385355
23:40

41798063 41385355
23:40

41856176 41385355
23:40

41602877 41385353
23:43
Normalno
39724729 17109 48053 172246 171443
23:43
Normalno
41236672 17109 48053 172246 171443
23:43
Normalno
41422394 17109 48053 172246 171443

pomoću:  Przecza, Dąbrowa,
23:43
Normalno
39724621 17109 48053 172246 171443

Poznań
pomoću:  Wrocław,
08:04

41602783 41602784
08:53

41373160 41373044
08:53

41891318 41373044
10:43

41891300 41258452
12:46

41258505 41258506
12:46

41714868 41258506
15:12

41258533 41258534
15:12

41856149 41258534
15:12

41602873 41258534
18:24

41373035 41373036
18:24

41602877 41373038
18:24

41385276 41373036
18:24

41714952 41576396
18:24

41602837 41373036
18:24

41699583 41576396
19:19

41300809 41300810
19:19

41373017 41300810
19:19

41672617 41300810
22:10

41714876 41714877
22:10

41856149 41856150
22:10

41856151 41714877
22:10

41856153 41714877
23:08

41527561 41527562
23:08

41538213 41527562
23:08

41681042 41527562
23:08

41685442 41527562

Przemyśl
pomoću:  Opole, Częstochowa, Kraków, Tarnów, Rzeszów,
06:53

41891300 41891301
09:13

41373097 41914276
09:13

41385366 41914276
11:04

41341491 41341492
11:04

41681076 41341492
11:04

41798077 41341492
13:02

41891300 41300860
15:23

41258781 41258782
15:23

41314296 41258782
17:17

41375613 41375614
17:17

41314296 41375614
17:17

41681076 41375614
17:17

41798077 41375614
23:40

41385352 41385353
23:40

41385354 41385355
23:40

41420142 41385355
23:40

41491183 41385355
23:40

41672551 41385355
23:40

41602875 41385355
23:40

41798063 41385355
23:40

41856176 41385355
23:40

41602877 41385353

Racibórz
pomoću:  Opole, Kędzierzyn-Koźle,
15:15
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
15:26
Normalno
40420887 17109 48053 172246 171443
15:26
Normalno
41334605 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
24.06,  
15:26
Normalno
41236716 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
29.07,  
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
28.07,  
15:26
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
27.07,  
15:26
Normalno
41423202 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
18.07, 
15:26
Normalno
17401 18097 172246 171443 4010080 17109 48053 190023 1460203 41794987
18.07,  
15:26
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:26
Normalno
41423203 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41369293 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
41369283 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
15:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.08,  
17:08
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
17:16
Normalno
38491287 38491509 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05,  21.04, 25.12, 
17:16
Normalno
41796309 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:21
Normalno
17109 48053 172246 171443
29.07,  
17:21
Normalno
41794967 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41336042 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41335961 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
172246 171443 17109 48053 190023 1460203 41794987
18.07,  
17:21
Normalno
41400606 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
40986838 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41335959 17109 48053 172246 171443
17:21
Normalno
41422358 17109 48053 172246 171443
18.07, 
17:21
Normalno
41794982 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08, 
17:21
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08,  
17:21
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.08,  
17:26
Normalno
41683385 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
31.08,  
17:26
Normalno
41423203 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
27.07,  
17:26
Normalno
41794964 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
41236683 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
21.06,  
17:26
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
28.07,  
17:26
Normalno
41423202 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
17:26
Normalno
41794965 41794966 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:16
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 48053
21.04, 25.12, 
19:29
Normalno
41794995 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
172246 171443 17109 48053 190023 1460203 41794987
18.07,  
19:29
Normalno
40420887 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41794997 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41422388 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
07.07,  
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
07.08,  
19:29
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
11.07,  
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
10.07,  
19:29
Normalno
41794999 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
05.07,  
19:29
Normalno
40224505 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41369271 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41422391 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
41400629 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
30.07,  
19:29
Normalno
41794976 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
06.08,  
19:29
Normalno
41334627 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
19:29
Normalno
172246 171443 17109 48053 190023 1460203 41794987
06.07,  
19:29
Normalno
41422392 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08, 
19:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
20.08,  
19:29
Normalno
41422394 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080

Radom
pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Kielce,
06:47

41856149 41341457

pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Kielce,
06:47

41341456 41341457
06:47

41385356 41341457
11:13

41258667 41258668
11:13

41856149 41258668
11:13

41798065 41258668
15:12

41341452 41341457
15:12

41856149 41341457

Rybnik
pomoću:  Opole,
04:38

41527591 41527592
10:09

41602877 41275098
10:09

41341446 41341447
10:09

41602837 41341447
10:09

41672551 41672552
10:09

41685466 41672552
10:09

41820133 41672552
18:41

41602877 41258692
19:15

41527587 41527588
19:15

41672617 41527588
19:15

41685466 41527588
19:15

41699906 41527588
19:15

41757362 41527588
19:15

41798085 41527588

Rzeszów
pomoću:  Opole, Częstochowa, Kraków, Tarnów,
06:53

41891300 41891301
09:13

41373097 41914276
09:13

41385366 41914276
11:04

41341491 41341492
11:04

41681076 41341492
11:04

41798077 41341492
13:02

41891300 41300860
15:23

41258781 41258782
15:23

41314296 41258782
17:17

41375613 41375614
17:17

41314296 41375614
17:17

41681076 41375614
17:17

41798077 41375614
23:40

41385352 41385353
23:40

41385354 41385355
23:40

41420142 41385355
23:40

41491183 41385355
23:40

41672551 41385355
23:40

41602875 41385355
23:40

41798063 41385355
23:40

41856176 41385355
23:40

41602877 41385353

Sosnowiec
pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice,
06:47

41341456 41341457
06:47

41856149 41341457
06:47

41385356 41341457
11:13

41258667 41258668
11:13

41856149 41258668
11:13

41798065 41258668
12:15

41856149 41258704
12:15

41375595 41258704
12:15

41385356 41258704
12:15

41428852 41258704
12:15

41602899 41258704
15:12

41341452 41341457
15:12

41856149 41341457

Szczecin
pomoću:  Wrocław, Zielona Góra,
07:04

41891300 41538208
10:03

41385278 41385279
10:03

41471858 41385279
10:03

41672551 41385279
10:03

41576468 41385279
10:03

41685486 41385279
10:03

41798047 41385279
10:37

41602877 41258530
10:37

41527591 41538212
13:23

41300815 41300816
13:23

41757256 41300816
17:17

41300813 41300814
17:17

41602771 41300814
23:01

41341452 41375568

pomoću:  Wrocław, Poznań,
08:53

41373160 41373044
08:53

41891318 41373044

Szklarska Poręba
pomoću:  Wrocław, Wałbrzych,
04:05

41375543 41375544
04:05

41404656 41375544
04:05

41576176 41375544
09:56

41258679 41258306
13:17

41385338 41385339
13:17

41404730 41385339
13:17

41373035 41420085
13:17

41576195 41420085
13:17

41602855 41385339
13:17

41714977 41385339
13:17

41757256 41385339
13:17

41873416 41385339

Świnoujście
pomoću:  Wrocław, Zielona Góra, Szczecin,
10:37

41527591 41538212
13:23

41300815 41300816
13:23

41757256 41300816
23:01

41341452 41375568

pomoću:  Wrocław, Poznań, Szczecin,
08:53

41373160 41373044
08:53

41891318 41373044

Tarnów
pomoću:  Opole, Częstochowa, Kraków,
06:53

41891300 41891301
09:13

41373097 41914276
09:13

41385366 41914276
11:04

41341491 41341492
11:04

41681076 41341492
11:04

41798077 41341492
13:02

41891300 41300860
15:23

41258781 41258782
15:23

41314296 41258782
17:17

41375613 41375614
17:17

41314296 41375614
17:17

41681076 41375614
17:17

41798077 41375614
23:40

41385352 41385353
23:40

41385354 41385355
23:40

41420142 41385355
23:40

41491183 41385355
23:40

41672551 41385355
23:40

41602875 41385355
23:40

41798063 41385355
23:40

41856176 41385355
23:40

41602877 41385353

Toruń
pomoću:  Wrocław, Poznań,
08:04

41602783 41602784

Tychy
pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice,
06:01

41914269 41914270
06:01

41258599 41258600
06:01

41602841 41602842
06:01

41714922 41914270
06:01

41714930 41914270
06:01

41714937 41914270
06:01

41714945 41914270
06:01

41714952 41914270
06:01

41714961 41914270
06:01

41873410 41914270
06:01

41893892 41914270

Wałbrzych
pomoću:  Wrocław,
04:05

41375543 41375544
04:05

41856149 41372956
04:05

41404656 41375544
04:05

41576176 41375544
09:56

41258679 41258306
13:17

41373097 41373084
13:17

41385338 41385339
13:17

41404730 41385339
13:17

41373035 41420085
13:17

41576195 41420085
13:17

41602855 41385339
13:17

41714977 41385339
13:17

41757256 41385339
13:17

41873416 41385339
15:01

41258687 41914250
15:01

41602873 41914250
19:29

41258287 41258288
19:29

41699787 41699788

Warszawa
pomoću:  Opole, Częstochowa,
06:42

41258681 41258682
06:42

41275111 41275112
06:42

41602859 41275112
06:42

41699583 41258682
09:01

41373113 41373114
09:01

41404736 41373114
09:01

41428852 41373114
09:01

41576704 41373114
09:01

41602899 41373114
11:40

41373113 41373096
11:40

41404732 41373096
11:40

41576653 41373096
11:40

41757256 41373096
12:43

41275113 41275114
12:43

41757256 41275114
12:43

41798063 41275114
14:51

41404734 41404735
14:51

41602877 41602878
14:51

41602881 41602882
14:51

41602899 41602882
14:51

41602885 41602882
14:51

41428852 41602882
14:51

41602889 41602882
14:51

41685488 41404735
19:00

41258679 41258680

pomoću:  Opole, Częstochowa, Łódź,
00:58

41373097 41373098
00:58

41385350 41385351
00:58

41538231 41385351
00:58

41681062 41385351
00:58

41685486 41385351

pomoću:  Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa,
12:15

41856149 41258704
12:15

41375595 41258704
12:15

41385356 41258704
12:15

41428852 41258704
12:15

41602899 41258704

Wrocław
04:05

41375543 41375544
04:05

41856149 41372956
04:05

41404656 41375544
04:05

41576176 41375544
04:14

41306485 41306486
04:14

41385352 41385267
04:14

41404698 41404699
04:14

41428802 41428803
04:14

41602837 41428803
04:14

41685426 41404699
04:25
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
31.08,  
04:25
Normalno
41794889 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
04:25
Normalno
41683379 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
04:25
Normalno
41529481 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
04:28
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
25.12, 21.04, 
05:31
Normalno
41805530 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
21.06, 
05:31
Normalno
41805528 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
05:31
Normalno
41805529 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
16.08, 
05:41
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
24.12, 31.12, 02.05, 
05:59
Normalno
38491287 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05,  25.12, 21.04, 
06:06
Normalno
38549471 38549472 17109 48053 172246 171443
24.12, 31.12, 02.05, 
06:12
Normalno
41805530 17109 48053 172246 171443
21.06, 
06:12
Normalno
41805529 17109 48053 172246 171443
16.08, 
06:12
Normalno
41805528 17109 48053 172246 171443
06:12
Normalno
41683382 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
16.08,  
06:12
Normalno
41236669 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
21.06,  
06:12
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
31.08,  
06:12
Normalno
41236670 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
06:40
Normalno
38549471 38549472 17109 48053 172246 171443 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
06:41
Normalno
38491287 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
24.12, 31.12, 02.05,  25.12, 21.04, 
06:47
Normalno
41805530 17109 18097 48053 172246 171443 190185
21.06, 
06:47
Normalno
41805528 17109 18097 48053 172246 171443 190185
06:47
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
06:47
Normalno
41820659 41820660 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
06:47
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
06:47
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
06:47
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
29.07,  
06:47
Normalno
41805529 17109 18097 48053 172246 171443 190185
16.08, 
06:47
Normalno
41820766 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
06:47
Normalno
41820767 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
06:47
Normalno
41820768 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
06:47
Normalno
17109 48053 172246 171443 190185 18097
19.08,  
06:50
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
27.07,  
06:50
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
28.07,  
06:50
Normalno
41423202 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
06:50
Normalno
41683385 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
06:50
Normalno
41794964 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
06:50
Normalno
41423203 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
06:50
Normalno
41236683 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
21.06,  
06:50
Normalno
41794965 41794966 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
06:50
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
31.08,  
07:04

41891300 41538208
07:14
Normalno
38549471 38549472 17109 48053 172246 171443 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
07:19
Normalno
41336042 17109 18097 48053 172246 171443 190185
07:19
Normalno
17109 18097 48053 172246 171443 190185
29.07,  
07:19
Normalno
40986838 17109 18097 48053 172246 171443 190185
07:19
Normalno
41820767 17109 18097 48053 172246 171443 190185
07:19
Normalno
41335961 17109 18097 48053 172246 171443 190185
07:19
Normalno
41820768 17109 18097 48053 172246 171443 190185
07:19
Normalno
41335959 17109 18097 48053 172246 171443 190185
07:19

190023 1460203 17109 48053 17110 18097 172246 190185 41794552
18.07,  
07:19
Normalno
41422358 17109 18097 48053 172246 171443 190185
18.07, 
07:19
Normalno
17109 18097 48053 172246 171443 190185
19.08,  
07:19
Normalno
41369258 17109 18097 48053 172246 171443 190185
07:41
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
24.12, 31.12, 02.05, 
07:52
Normalno
41794967 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
07:52
Normalno
40986838 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
07:52
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
07:52
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
29.07,  
07:52
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
07:52
Normalno
41400606 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
07:52
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
07:52
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
07:52
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19.08,  
07:52
Normalno
41369258 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:04

41602783 41602784
08:11
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
25.12, 21.04, 
08:26

41258687 41258436
08:26

41602873 41258436
08:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
28.07,  
08:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
21.06,  
08:29
Normalno
41423203 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:29
Normalno
41423202 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:29
Normalno
41794964 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:29
Normalno
40986838 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:29
Normalno
41400606 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:29
Normalno
41236683 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
27.07,  
08:29
Normalno
41683385 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:29
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
31.08,  
08:29
Normalno
41794561 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:36
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:36

190023 1460203 17109 48053 17110 18097 172246 190185 41794552
18.07,  
08:36
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
29.07,  
08:36
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
18.07, 
08:36
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:36
Normalno
41794967 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:36
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:36
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19.08,  
08:36
Normalno
41369258 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:36
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
16.08,  
08:41
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
24.12, 31.12, 02.05, 
08:53

41373160 41373044
08:53

41891318 41373044
08:56
Normalno
41400606 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:56
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:56
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:56
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
29.07,  
08:56
Normalno
41794967 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:56
Normalno
40986838 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:56
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:56
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
08:56
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19.08,  
08:56
Normalno
41369258 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:35
Normalno
41369271 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:35
Normalno
41794976 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:35
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:35
Normalno
40420887 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:35
Normalno
41236716 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:35
Normalno
40224505 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:35
Normalno
41369244 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:35
Normalno
41236684 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
09:35
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19.08,  
09:35
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
31.08,  
09:35
Normalno
41794961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19.08, 
09:41
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
25.12, 21.04, 
09:56

41258679 41258306
09:56

41275003 41275004
10:03

41602877 41275068
10:03

41385278 41385279
10:03

41471858 41385279
10:03

41672551 41385279
10:03

41576468 41385279
10:03

41685486 41385279
10:03

41798047 41385279
10:10

41681010 41275004
10:37

41602877 41258530
10:37

41527591 41538212
10:43

41891300 41258452
11:23
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
11:23
Normalno
38491287 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172655 190185
24.12, 31.12, 02.05,  25.12, 21.04, 
11:33
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
21.06,  
11:33
Normalno
41236670 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
11:33
Normalno
41236669 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
11:33
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
16.08,  
11:33
Normalno
41683382 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
11:33
Normalno
17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
31.08,  
11:33
Normalno
39724715 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
21.06, 
11:33
Normalno
41236666 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
11:33
Normalno
38491286 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
11:33
Normalno
41236665 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
11:42
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
25.12, 21.04, 
12:00
Normalno
41794976 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
12:00
Normalno
41369244 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
12:00
Normalno
41236716 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
12:00
Normalno
40224505 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
12:00
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
31.08,  
12:00
Normalno
41794961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
12:00
Normalno
40420887 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
12:00
Normalno
41369271 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
12:00
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
12:00
Normalno
41236684 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
12:44
Normalno
38549471 38549472 17109 48053 172246 171443 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
12:46

41258505 41258506
12:46

41714868 41258506
13:03
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:03
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19.07,  
13:03
Normalno
41794967 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:03
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
18.07,  
13:03
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
23.07,  
13:03
Normalno
40986838 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:03
Normalno
41400606 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:03
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:03
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
22.07,  
13:03
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
29.07,  
13:03
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:03
Normalno
41675712 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:03
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19.08,  
13:03
Normalno
41369258 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:17

41373097 41373084
13:17

41385338 41385339
13:17

41404730 41385339
13:17

41373035 41420085
13:17

41576195 41420085
13:17

41602855 41385339
13:17

41714977 41385339
13:17

41757256 41385339
13:17

41873416 41385339
13:23

41300815 41300816
13:23

41757256 41300816
13:41
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
25.12, 21.04, 
13:46
Normalno
41236716 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:46
Normalno
41794572 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:46
Normalno
41794976 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:46
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:46
Normalno
40420887 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:46
Normalno
41369244 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:46
Normalno
41236684 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:46
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
13:46
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
31.08,  
13:46
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
30.08,  
13:46
Normalno
41422392 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
14:27

41373097 41356682
14:27

41385234 41356682
14:27

41602707 41356682
14:27

41820099 41356682
14:51

41258687 41306472
14:51

41602711 41306472
14:51

41602899 41306472
14:54
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
24.12, 31.12, 02.05, 
15:01

41258687 41914250
15:01

41602873 41914250
15:04
Normalno
41805540 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
16.08, 
15:04
Normalno
41236665 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:04
Normalno
39724715 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
21.06, 
15:04
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
30.08,  
15:12

41258533 41258534
15:12

41856149 41258534
15:12

41602873 41258534
15:33
Normalno
41805540 17109 18097 48053 172246 171443 190185
16.08, 
15:33
Normalno
41236665 17109 18097 48053 172246 171443 190185
15:33
Normalno
39724715 17109 18097 48053 172246 171443 190185
21.06, 
15:33
Normalno
17109 18097 48053 172246 171443 190185
30.08,  
15:40
Normalno
38549471 38549472 17109 48053 172246 171443 190185
24.12, 31.12, 02.05, 
15:52
Normalno
38549036 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
41794976 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
41423203 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
29.07,  
15:52
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
40420887 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
41423202 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
41236716 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
31.08,  
15:52
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
30.08,  
15:52
Normalno
41369283 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:52
Normalno
41369293 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:54
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
25.12, 21.04, 
16:00

41602873 41602854
16:00

41258687 41602854
16:12
Normalno
39627756 39627757 17109 48053 172246 171443
31.10, 30.04,  01.11, 03.05, 
16:22

41422707 41422708 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
16:23

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
14.07,  
16:23

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
07.07,  
16:23

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
16.08,  
16:23

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
25.08,  
16:23

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
18.08,  
16:23
Normalno
17109 48053 172246 171443
30.08,   
16:23
Normalno
41796239 17109 48053 172246 171443
14.08,  16.08, 
16:23
Normalno
41796304 17109 48053 172246 171443
28.06,  
16:23
Normalno
41796241 17109 48053 172246 171443
16:26

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
21.06,  
16:26

41805705 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
16:26

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
16.06,  
16:33

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
11.08,  
16:33

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
21.07,  
16:33

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
28.07,  
16:33

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
04.08,  
16:40

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
28.06,  
16:40

41805143 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
16:40

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
02.08,  
16:40

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
23.08,  
16:40

41805704 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
16:40

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
09.08,  
16:40

17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
30.08,  
16:41
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
24.12, 31.12, 02.05, 
16:51

41258293 41258294
16:51

41373017 41258294
16:51

41602709 41258294
16:51

41685402 41258294
16:51

41798035 41258294
16:51

41820101 41258294
17:05
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:05
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:05
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
29.07,  
17:05
Normalno
41400606 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:05
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:05
Normalno
40986838 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:05
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:05
Normalno
41794967 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:05
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
30.08,  
17:05
Normalno
41794982 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:17

41300813 41300814
17:17

41602771 41300814
17:41
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
25.12, 21.04, 
17:58
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
29.07,  
17:58
Normalno
41423202 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
38549036 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
41335959 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
40420887 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
41423203 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
41422358 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
41236716 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
41794976 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
41369283 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
41369293 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
17:58
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
31.08,  
17:58
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
30.08,  
18:24

41373035 41373036
18:24

41602877 41373038
18:24

41385276 41373036
18:24

41714952 41576396
18:24

41602837 41373036
18:24

41699583 41576396
18:33
Normalno
38548938 38548939 41292650 17109 48053 172246 171443
15.08, 11.11, 26.12, 01.01, 22.04,  10.11, 23.12, 30.12, 21.04, 
18:38
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172655 190185
25.12, 21.04, 
18:45
Normalno
41422394 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
18:45
Normalno
39724729 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
18:45
Normalno
39765464 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
18:45
Normalno
41269876 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
18:45
Normalno
41796251 40391165 17109 17110 17401 18097 60939 48053 171434 172655 190185
18:54
Normalno
17109 48053 172246 171443
28.07,  
18:54
Normalno
41683237 17109 48053 172246 171443
18:54
Normalno
41536490 17109 48053 172246 171443
18:54
Normalno
17109 48053 172246 171443
07.07,  
18:54
Normalno
41683238 17109 48053 172246 171443
18:54
Normalno
41805705 17109 48053 172246 171443
18:54
Normalno
17109 48053 172246 171443
25.08,  
18:54
Normalno
17109 48053 172246 171443
18.08,  
19:07

41891300 41258314
19:12

41891300 41258518
19:19

41300809 41300810
19:19

41373017 41300810
19:19

41672617 41300810
19:29

41258287 41258288
19:29

41341392 41341393
19:29

41699787 41699788
19:41
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
25.12, 21.04, 
19:59
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19:59
Normalno
40420887 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19:59
Normalno
41369244 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
18.07, 
19:59
Normalno
41794572 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19:59
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19:59
Normalno
41334605 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19:59
Normalno
40224502 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19:59
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
24.06,  
19:59
Normalno
41335677 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19:59

190023 1460203 17109 48053 17110 18097 172246 190185 41794552
18.07,  
19:59
Normalno
41236716 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19:59
Normalno
41422394 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
19:59
Normalno
41422392 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
20:28
Normalno
38705922 38705923 40115498 40397410 17109 48053 172246 171443
21.04, 01.11, 10.11, 30.12, 
20:45
Normalno
41683235 17109 48053 172246 171443
20:45
Normalno
17109 48053 172246 171443
25.08,  
20:45
Normalno
41683236 17109 48053 172246 171443
20:45
Normalno
41536489 17109 48053 172246 171443
21:15

41891300 41491150
21:41
Normalno
38607523 38491288 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
21.04, 25.12, 
21:46

41914269 41356682
21:46

41798037 41356682
22:02
Normalno
41794572 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
22:02
Normalno
41335961 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
22:02

190023 1460203 17109 48053 18097 172246 171443 190185 41794552
18.07,  
22:02
Normalno
41236716 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
22:02
Normalno
41236684 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
22:02
Normalno
40420887 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
22:02
Normalno
41369244 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
18.07, 
22:02
Normalno
41794976 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
22:02
Normalno
41336042 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
22:02
Normalno
41422394 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
22:02
Normalno
17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
20.08,  
22:02
Normalno
41422392 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
20.08, 
22:10

41714876 41714877
22:10

41856149 41856150
22:10

41856151 41714877
22:10

41856153 41714877
23:01

41341452 41375568
23:08

41527561 41527562
23:08

41538213 41527562
23:08

41681042 41527562
23:08

41685442 41527562

Zabrze
pomoću:  Opole, Gliwice,
04:49

41527591 41385409
06:01

41914269 41914270
06:01

41258599 41258600
06:01

41602841 41602842
06:01

41714922 41914270
06:01

41714930 41914270
06:01

41714937 41914270
06:01

41714945 41914270
06:01

41714952 41914270
06:01

41714961 41914270
06:01

41873410 41914270
06:01

41893892 41914270
06:47

41341456 41341457
06:47

41856149 41341457
06:47

41385356 41341457
08:26

41891300 41258694
11:13

41258667 41258668
11:13

41856149 41258668
11:13

41798065 41258668
12:15

41856149 41258704
12:15

41375595 41258704
12:15

41385356 41258704
12:15

41428852 41258704
12:15

41602899 41258704
13:26

41914281 41914282
13:26

41275153 41914282
15:12

41341452 41341457
15:12

41856149 41341457
16:18

41891300 41258596
17:35

41373097 41258800
17:35

41385366 41538256
20:40

41373160 41373161
20:40

41891318 41373161
21:05

41602685 41602686
21:47

41891300 41258798

Zakopane
pomoću:  Opole, Rybnik, Bielsko-Biała,
10:09

41672551 41672552
10:09

41685466 41672552
10:09

41820133 41672552

Zawadzkie
pomoću:  Opole,
07:14
Normalno
38549471 38549472 17109 17110 48053
24.12, 31.12, 02.05, 
07:36
Normalno
41805528 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
07:36
Normalno
41805529 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
16.08, 
07:36
Normalno
41805530 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
21.06, 

Zielona Góra
pomoću:  Wrocław,
07:04

41891300 41538208
10:03

41385278 41385279
10:03

41471858 41385279
10:03

41672551 41385279
10:03

41576468 41385279
10:03

41685486 41385279
10:03

41798047 41385279
10:37

41602877 41258530
10:37

41527591 41538212
13:23

41300815 41300816
13:23

41757256 41300816
17:17

41300813 41300814
17:17

41602771 41300814
19:07

41891300 41258314
23:01

41341452 41375568

Detalji
1460203
Połączenie autobusowe
17109
Klasa 2
17110
Przewóz row. - l. miejsc ogr
171434
WC dla niepełnosprawnych
171443
Przewóz row. w wag. nieprzyst.
172246
EZT
172655
Autobus szynowy
17401
Dostęp dla wózków inwalidzkich
18097
Klimatyzacja
190023
Przewóz rowerów niemożliwy
190185
Ułatwienia dla niepełnosprawn.
38491286
kursuje codziennie w okresie 26.08.2019-30.08.2019
38491287
kursuje w sb, nd i święta w okresie 09.12.2018-14.12.2019
38491288
nie kursuje w okresie 09.06.2019-31.08.2019
38491289
kursuje w sb, nd i święta w okresie 03.08.2019-25.08.2019
38491294
kursuje codziennie w okresie 28.07.2019-25.08.2019
38491449
kursuje w pt w okresie 14.12.2018-08.03.2019
38491481
kursuje w dni robocze w okresie 10.12.2018-08.03.2019
38491483
kursuje w dni robocze w okresie 11.03.2019-13.12.2019
38491485
nie kursuje w okresie 11.06.2019-31.08.2019
38491509
nie kursuje w okresie 09.06.2019-14.12.2019
38548938
kursuje w nd w okresie 09.12.2018-08.12.2019
38548939
nie kursuje w okresie 09.06.2019-14.08.2019
38549036
kursuje w sb, nd w okresie 27.07.2019-28.07.2019
38549354
kursuje w dni robocze w okresie 10.06.2019-30.08.2019
38549415
kursuje codziennie w okresie 27.08.2019-30.08.2019
38549471
kursuje w dni robocze w okresie 10.12.2018-13.12.2019
38549472
nie kursuje w okresie 10.06.2019-30.08.2019
38549473
kursuje w pn - pt w okresie 27.06.2019-23.07.2019
38607523
kursuje codziennie w okresie 09.12.2018-14.12.2019
38705922
kursuje w niedziele i święta w okresie 09.12.2018-08.12.2019
38705923
nie kursuje w okresie 09.06.2019-25.08.2019
39627756
kursuje w pt w okresie 14.12.2018-13.12.2019
39627757
nie kursuje w okresie 14.06.2019-30.08.2019
39724621
kursuje codziennie w okresie 28.07.2019-29.08.2019
39724715
kursuje w dni robocze w okresie 10.06.2019-28.06.2019
39724729
kursuje codziennie w okresie 09.06.2019-30.06.2019
39765464
kursuje codziennie w okresie 01.07.2019-26.07.2019
4010080
WiFi
40115498
nie kursuje w okresie 23.12.2018-25.12.2018
40224502
kursuje we wt, śr w okresie 30.07.2019-31.07.2019
40224505
kursuje codziennie w okresie 24.07.2019-27.07.2019
40391165
nie kursuje w okresie 19.08.2019-22.08.2019
40397410
nie kursuje w okresie 01.05.2019-03.05.2019
40420877
kursuje codziennie w okresie 24.07.2019-28.07.2019
40420883
kursuje w pn, śr, pt w okresie 24.06.2019-28.06.2019
40420887
kursuje codziennie w okresie 09.06.2019-22.06.2019
40552786
nie kursuje w okresie 11.06.2019-30.08.2019
40986838
kursuje w pn - pt w okresie 10.06.2019-19.06.2019
41236663
kursuje w sb, nd w okresie 06.07.2019-28.07.2019
41236665
kursuje w pn - pt w okresie 01.07.2019-26.07.2019
41236666
kursuje w pn - pt w okresie 29.07.2019-14.08.2019
41236669
kursuje w sb, nd i święta w okresie 09.06.2019-30.06.2019
41236670
kursuje w sb, nd w okresie 06.07.2019-27.07.2019
41236672
kursuje codziennie w okresie 01.07.2019-27.07.2019
41236682
kursuje codziennie w okresie 02.07.2019-09.07.2019
41236683
kursuje w sb, nd i święta w okresie 09.06.2019-22.06.2019
41236684
kursuje codziennie w okresie 30.07.2019-12.08.2019
41236697
kursuje we wt, cz, nd w okresie 23.06.2019-27.06.2019
41236698
kursuje w sb, nd w okresie 29.06.2019-30.06.2019
41236699
kursuje w śr w okresie 12.06.2019-19.06.2019
41236716
kursuje codziennie w okresie 01.07.2019-09.07.2019
41258287
od 17 do 21 VI.2019, od 23 do 28 VI.2019, 30.VI.2019, od 1 do 5 VII.2019, od 8 do 12 VII.2019, od 14 do 19 VII.2019
41258288
(na trasie: Warszawa Wsch. - Jelenia Góra): rezerwacja obowiązkowa, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41258293
od 19 do 20 VI.2019, od 25 do 27 VI.2019
41258294
(na trasie: Radom - Wrocław Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41258306
(na trasie: Warszawa Wsch. - Szklarska Poręba Górna): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41258314
(na trasie: Warszawa Wsch. - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Zielona Góra Gł.): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41258436
(na trasie: Kraków Główny - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41258452
(na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): wagon sypialny, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Kołobrzeg): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41258505
od 17 do 30 VI.2019, od 1 do 7 VII.2019, od 13 do 14 VII.2019
41258506
(na trasie: Katowice - Gdynia Główna): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41258518
(na trasie: Katowice - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41258530
(na trasie: Katowice - Szczecin Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41258533
od 19 do 30 VI.2019
41258534
(na trasie: Katowice - Kołobrzeg): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, klimatyzacja
41258596
(na trasie: Gdynia Główna - Katowice): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41258599
17.VI.2019
41258600
(na trasie: Gdynia Główna - Wrocław Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Wrocław Główny - Bielsko-Biała Gł.): wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41258667
19.VI.2019, od 24 do 26 VI.2019, od 1 do 3 VII.2019, od 8 do 10 VII.2019, od 15 do 17 VII.2019
41258668
(na trasie: Wrocław Główny - Katowice): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Katowice - Radom): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41258679
20.VI.2019, od 22 do 23 VI.2019, od 29 do 30 VI.2019, od 6 do 7 VII.2019, od 13 do 14 VII.2019
41258680
(na trasie: Szklarska Poręba Górna - Warszawa Centr.): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Warszawa Centr. - Warszawa Wsch.): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41258681
23.VI.2019, 30.VI.2019
41258682
(na trasie: Wrocław Główny - Warszawa Wsch.): rezerwacja obowiązkowa, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41258687
od 17 do 30 VI.2019
41258688
(na trasie: Wrocław Główny - Kraków Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41258692
(na trasie: Wrocław Główny - Bielsko-Biała Gł.): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41258694
(na trasie: Wrocław Główny - Katowice): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41258704
(na trasie: Wrocław Główny - Olsztyn Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41258781
od 17 do 26 VI.2019, 30.VI.2019, od 1 do 19 VII.2019
41258782
(na trasie: Świnoujście - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41258798
(na trasie: Kołobrzeg - Katowice): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41258800
(na trasie: Szczecin Główny - Katowice): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41269876
kursuje codziennie w okresie 26.08.2019-29.08.2019
41275003
od 17 do 19 VI.2019, 21.VI.2019, od 24 do 28 VI.2019, od 1 do 4 VII.2019, od 9 do 12 VII.2019, od 15 do 19 VII.2019
41275004
(na trasie: Warszawa Wsch. - Wrocław Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41275068
(na trasie: Bielsko-Biała Gł. - Wrocław Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41275098
(na trasie: Bydgoszcz Główna - Bielsko-Biała Gł.): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41275111
od 17 do 22 VI.2019, od 24 do 29 VI.2019
41275112
(na trasie: Jelenia Góra - Warszawa Wsch.): rezerwacja obowiązkowa, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41275113
od 17 do 19 VI.2019, 21.VI.2019, od 24 do 28 VI.2019, od 1 do 5 VII.2019, 8.VII.2019, 11.VII.2019, od 15 do 19 VII.2019
41275114
(na trasie: Wrocław Główny - Warszawa Centr.): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Warszawa Centr. - Warszawa Wsch.): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41275153
od 17 do 19 VI.2019, od 24 do 28 VI.2019, od 1 do 5 VII.2019, od 8 do 12 VII.2019, od 15 do 19 VII.2019
41292650
nie kursuje w okresie 16.08.2019-25.08.2019
41300809
17.VI.2019, od 19 do 30 VI.2019, od 1 do 2 VII.2019, od 5 do 19 VII.2019
41300810
(na trasie: Przemyśl Główny - Poznań Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41300813
od 17 do 30 VI.2019, od 4 do 19 VII.2019
41300814
(na trasie: Przemyśl Główny - Szczecin Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41300815
od 17 do 30 VI.2019, od 1 do 8 VII.2019, od 11 do 19 VII.2019
41300816
(na trasie: Przemyśl Główny - Szczecin Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Szczecin Główny - Świnoujście): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41300860
(na trasie: Jelenia Góra - Wrocław Główny): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41306472
(na trasie: Warszawa Wsch. - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41306485
od 17 do 19 VI.2019, 21.VI.2019
41306486
(na trasie: Przemyśl Główny - Kraków Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Główny - Wrocław Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41314296
od 27 do 29 VI.2019
41334605
kursuje we wt - nd w okresie 23.06.2019-30.06.2019
41334627
kursuje w pn, śr, nd w okresie 31.07.2019-05.08.2019
41335677
kursuje codziennie w okresie 01.08.2019-12.08.2019
41335958
kursuje w pn - śr w okresie 19.06.2019-26.06.2019
41335959
kursuje w pn - pt w okresie 30.07.2019-12.08.2019
41335960
kursuje w pn - pt w okresie 11.06.2019-18.06.2019
41335961
kursuje we wt, śr w okresie 13.08.2019-14.08.2019
41336042
kursuje w śr - pt w okresie 24.07.2019-26.07.2019
41341392
22.VI.2019, 29.VI.2019, 6.VII.2019, 13.VII.2019
41341393
(na trasie: Warszawa Wsch. - Wrocław Główny): rezerwacja obowiązkowa, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41341446
od 20 do 22 VI.2019, od 24 do 28 VI.2019
41341447
(na trasie: Bydgoszcz Główna - Bielsko-Biała Gł.): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41341452
od 19 do 30 VI.2019, od 1 do 19 VII.2019
41341456
od 19 do 20 VI.2019, od 24 do 30 VI.2019, od 1 do 19 VII.2019
41341457
(na trasie: Wrocław Główny - Katowice): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Katowice - Radom): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41341491
od 17 do 30 VI.2019, od 1 do 3 VII.2019, od 7 do 10 VII.2019, od 14 do 19 VII.2019
41341492
(na trasie: Szczecin Główny - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41356682
(na trasie: Radom - Wrocław Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41369244
kursuje codziennie w okresie 10.07.2019-23.07.2019
41369258
kursuje w pn - pt w okresie 20.08.2019-30.08.2019
41369264
kursuje we wt, cz - nd w okresie 11.06.2019-22.06.2019
41369271
kursuje w pn, nd w okresie 28.07.2019-29.07.2019
41369283
kursuje w sb, nd w okresie 17.08.2019-25.08.2019
41369293
kursuje w pn - pt w okresie 15.08.2019-29.08.2019
41372956
(na trasie: Białystok - Jelenia Góra): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41373017
18.VI.2019
41373035
23.VI.2019
41373036
(na trasie: Bielsko-Biała Gł. - Bydgoszcz Główna): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41373038
(na trasie: Wrocław Główny - Bydgoszcz Główna): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41373044
(na trasie: Katowice - Szczecin Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Szczecin Główny - Świnoujście): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41373084
(na trasie: Ełk - Jelenia Góra): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41373096
(na trasie: Wrocław Główny - Białystok): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41373097
od 17 do 20 VI.2019
41373098
(na trasie: Jelenia Góra - Białystok): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41373113
od 17 do 21 VI.2019
41373114
(na trasie: Zielona Góra Gł. - Białystok): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41373160
od 17 do 30 VI.2019, od 1 do 15 VII.2019
41373161
(na trasie: Świnoujście - Katowice): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41375543
od 19 do 21 VI.2019
41375544
(na trasie: Białystok - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Szklarska Poręba Górna): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41375568
(na trasie: Kraków Główny - Wrocław Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Szczecin Główny): wagon z miejscami do leżenia, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Szczecin Główny - Świnoujście): wagon z miejscami do leżenia, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41375595
od 19 do 20 VI.2019, od 27 do 30 VI.2019, 1.VII.2019, od 5 do 19 VII.2019
41375613
od 17 do 26 VI.2019, 30.VI.2019, od 1 do 3 VII.2019, od 7 do 10 VII.2019, od 14 do 19 VII.2019
41375614
(na trasie: Kołobrzeg - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): wagon sypialny, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41385234
od 21 do 30 VI.2019
41385267
(na trasie: Przemyśl Główny - Kraków Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Główny - Wrocław Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41385276
od 20 do 21 VI.2019, od 24 do 28 VI.2019
41385278
od 20 do 24 VI.2019
41385279
(na trasie: Bielsko-Biała Gł. - Kołobrzeg): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41385338
21.VI.2019
41385339
(na trasie: Ełk - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Szklarska Poręba Górna): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41385350
od 21 do 28 VI.2019, od 14 do 19 VII.2019
41385351
(na trasie: Szklarska Poręba Górna - Białystok): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41385352
20.VI.2019
41385353
(na trasie: Wrocław Główny - Kraków Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Główny - Przemyśl Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41385354
od 21 do 22 VI.2019, od 24 do 25 VI.2019, od 10 do 11 VII.2019, 13.VII.2019, od 15 do 18 VII.2019
41385355
(na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41385356
od 21 do 23 VI.2019
41385366
od 21 do 30 VI.2019, od 1 do 19 VII.2019
41385409
(na trasie: Świnoujście - Wrocław Główny): wagon z miejscami do leżenia, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Kraków Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41400576
kursuje w dni robocze w okresie 10.06.2019-14.08.2019
41400606
kursuje codziennie w okresie 24.06.2019-28.06.2019
41400629
kursuje codziennie w okresie 08.08.2019-12.08.2019
41400645
kursuje w dni robocze w okresie 11.06.2019-28.06.2019
41404656
od 22 do 29 VI.2019
41404698
od 22 do 23 VI.2019, 30.VI.2019
41404699
(na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41404730
22.VI.2019, od 24 do 29 VI.2019, 19.VII.2019
41404732
od 22 do 29 VI.2019, od 15 do 19 VII.2019
41404734
22.VI.2019, 29.VI.2019
41404735
(na trasie: Szklarska Poręba Górna - Białystok): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41404736
od 22 do 23 VI.2019, od 27 do 29 VI.2019, od 15 do 19 VII.2019
41420085
(na trasie: Białystok - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Szklarska Poręba Górna): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41420142
23.VI.2019, 28.VI.2019, 30.VI.2019, 5.VII.2019, 7.VII.2019
41422358
kursuje w pn - pt w okresie 10.07.2019-23.07.2019
41422388
kursuje w pn - śr, pt - nd w okresie 15.07.2019-23.07.2019
41422391
kursuje codziennie w okresie 01.07.2019-04.07.2019
41422392
kursuje codziennie w okresie 15.08.2019-29.08.2019
41422394
kursuje w pt, sb w okresie 30.08.2019-31.08.2019
41422707
kursuje w pt, nd w okresie 09.06.2019-13.12.2019
41422708
nie kursuje w okresie 16.06.2019-30.08.2019
41423202
kursuje w sb, nd w okresie 13.07.2019-21.07.2019
41423203
kursuje w sb, nd w okresie 03.08.2019-11.08.2019
41428802
od 24 do 29 VI.2019
41428803
(na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41428852
od 24 do 26 VI.2019
41471858
od 25 do 28 VI.2019
41491150
(na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41491183
od 26 do 27 VI.2019
41527561
od 19 do 28 VI.2019
41527562
(na trasie: Bielsko-Biała Gł. - Wrocław Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Kołobrzeg): wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41527587
od 21 do 30 VI.2019, od 1 do 2 VII.2019, 5.VII.2019
41527588
(na trasie: Kołobrzeg - Bielsko-Biała Gł.): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41527591
od 20 do 30 VI.2019, od 1 do 19 VII.2019
41527592
(na trasie: Kołobrzeg - Wrocław Główny): wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Wrocław Główny - Bielsko-Biała Gł.): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41529481
kursuje codziennie w okresie 02.07.2019-27.07.2019
41536489
kursuje w nd w okresie 07.07.2019-21.07.2019
41536490
kursuje w nd w okresie 09.06.2019-16.06.2019
41538208
(na trasie: Katowice - Kołobrzeg): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41538212
(na trasie: Katowice - Szczecin Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Szczecin Główny - Świnoujście): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41538213
od 29 do 30 VI.2019, od 1 do 4 VII.2019, od 7 do 8 VII.2019, od 12 do 19 VII.2019
41538231
od 29 do 30 VI.2019, od 1 do 4 VII.2019
41538256
(na trasie: Świnoujście - Katowice): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41576176
30.VI.2019, od 1 do 19 VII.2019
41576195
30.VI.2019, 7.VII.2019, 14.VII.2019
41576396
(na trasie: Zakopane - Bydgoszcz Główna): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41576468
30.VI.2019, od 1 do 5 VII.2019, od 8 do 10 VII.2019, od 15 do 19 VII.2019
41576653
30.VI.2019, od 1 do 8 VII.2019, od 11 do 14 VII.2019
41576704
30.VI.2019, 1.VII.2019, od 5 do 14 VII.2019
41602685
21.VI.2019, 23.VI.2019, 28.VI.2019, 30.VI.2019, 5.VII.2019, 7.VII.2019, 12.VII.2019, 14.VII.2019, 19.VII.2019
41602686
(na trasie: Białystok - Katowice): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41602707
od 1 do 12 VII.2019
41602709
od 2 do 4 VII.2019, od 9 do 11 VII.2019, od 16 do 18 VII.2019
41602711
1.VII.2019, od 5 do 19 VII.2019
41602771
od 1 do 3 VII.2019
41602783
22.VI.2019, 24.VI.2019, 29.VI.2019, 1.VII.2019, 6.VII.2019, 8.VII.2019, 13.VII.2019, 15.VII.2019
41602784
(na trasie: Katowice - Białystok): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41602837
od 1 do 5 VII.2019, od 8 do 12 VII.2019, od 15 do 19 VII.2019
41602841
od 18 do 19 VI.2019
41602842
(na trasie: Gdynia Główna - Bielsko-Biała Gł.): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41602854
(na trasie: Olsztyn Główny - Wrocław Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41602855
od 1 do 6 VII.2019, 13.VII.2019
41602859
od 1 do 6 VII.2019, od 8 do 13 VII.2019, od 15 do 19 VII.2019
41602873
od 1 do 19 VII.2019
41602875
od 1 do 4 VII.2019, 6.VII.2019, od 8 do 9 VII.2019
41602877
od 17 do 19 VI.2019
41602878
(na trasie: Jelenia Góra - Białystok): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja, (na trasie: Białystok - Ełk): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41602881
30.VI.2019, 1.VII.2019, 5.VII.2019, od 7 do 12 VII.2019, 14.VII.2019
41602882
(na trasie: Szklarska Poręba Górna - Białystok): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja, (na trasie: Białystok - Ełk): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, WiFi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41602885
23.VI.2019, od 27 do 28 VI.2019, od 15 do 19 VII.2019
41602889
od 20 do 21 VI.2019
41602899
od 2 do 4 VII.2019
41672551
29.VI.2019
41672552
(na trasie: Bydgoszcz Główna - Zakopane): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41672617
od 3 do 4 VII.2019
41675712
kursuje w pn - pt w okresie 10.07.2019-17.07.2019
41681010
5.VII.2019, 8.VII.2019
41681042
5.VII.2019
41681062
5.VII.2019, od 8 do 13 VII.2019
41681076
od 4 do 6 VII.2019
41683235
kursuje w nd w okresie 28.07.2019-18.08.2019
41683236
kursuje w nd w okresie 09.06.2019-30.06.2019
41683237
kursuje w nd w okresie 14.07.2019-21.07.2019
41683238
kursuje w nd w okresie 04.08.2019-11.08.2019
41683379
kursuje codziennie w okresie 28.07.2019-30.08.2019
41683382
kursuje w sb, nd i święta w okresie 28.07.2019-25.08.2019
41683385
kursuje w sb, nd w okresie 23.06.2019-30.06.2019
41685402
1.VII.2019, od 5 do 8 VII.2019, 12.VII.2019
41685426
od 6 do 7 VII.2019, od 13 do 14 VII.2019
41685442
6.VII.2019, od 9 do 11 VII.2019
41685466
6.VII.2019
41685486
od 6 do 7 VII.2019
41685488
6.VII.2019, 13.VII.2019
41699583
7.VII.2019, 14.VII.2019
41699787
7.VII.2019
41699788
(na trasie: Gdynia Główna - Jelenia Góra): rezerwacja obowiązkowa, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
41699906
od 7 do 8 VII.2019
41714868
od 8 do 12 VII.2019, od 15 do 19 VII.2019
41714876
od 20 do 30 VI.2019, od 1 do 10 VII.2019, od 13 do 19 VII.2019
41714877
(na trasie: Bielsko-Biała Gł. - Wrocław Główny): wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Wrocław Główny - Gdynia Główna): wagon sypialny, pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41714922
od 20 do 22 VI.2019, od 24 do 29 VI.2019
41714930
od 6 do 7 VII.2019, 11.VII.2019, 14.VII.2019
41714937
od 8 do 10 VII.2019
41714945
od 1 do 5 VII.2019
41714952
30.VI.2019
41714961
23.VI.2019, od 12 do 13 VII.2019
41714977
8.VII.2019, od 11 do 12 VII.2019
41757256
od 9 do 10 VII.2019
41757362
od 9 do 10 VII.2019, od 12 do 19 VII.2019
41794552
Od stacji Kuźnia Raciborska zmiana rodzaju na Pociąg REGIO
41794561
kursuje w sb, nd i święta w okresie 15.08.2019-25.08.2019
41794572
kursuje w pn, sb, nd w okresie 27.07.2019-29.07.2019
41794889
kursuje codziennie w okresie 09.06.2019-01.07.2019
41794914
kursuje codziennie w okresie 20.08.2019-23.08.2019
41794936
kursuje w pt w okresie 12.07.2019-19.07.2019
41794937
kursuje w pt w okresie 02.08.2019-09.08.2019
41794960
kursuje codziennie w okresie 23.06.2019-01.07.2019
41794961
kursuje codziennie w okresie 15.08.2019-30.08.2019
41794964
kursuje w sb, nd w okresie 06.07.2019-07.07.2019
41794965
kursuje codziennie w okresie 15.08.2019-18.08.2019
41794966
kursuje w sb, nd w okresie 24.08.2019-25.08.2019
41794967
kursuje w pn - pt w okresie 01.07.2019-09.07.2019
41794968
kursuje w pn - pt w okresie 01.08.2019-12.08.2019
41794976
kursuje codziennie w okresie 23.06.2019-30.06.2019
41794982
kursuje w pn - pt w okresie 19.08.2019-29.08.2019
41794987
Od stacji Kuźnia Raciborska zmiana rodzaju na Autobusowa Komunikacja Zastępcza
41794995
kursuje w cz - sb w okresie 01.08.2019-03.08.2019
41794997
kursuje w pt - nd w okresie 12.07.2019-14.07.2019
41794999
kursuje w pn, wt w okresie 08.07.2019-09.07.2019
41795004
kursuje w pn - pt w okresie 01.08.2019-14.08.2019
41795007
kursuje codziennie w okresie 19.08.2019-22.08.2019
41796239
kursuje w pt w okresie 02.08.2019-23.08.2019
41796241
kursuje w pt w okresie 05.07.2019-26.07.2019
41796251
kursuje codziennie w okresie 27.07.2019-25.08.2019
41796303
kursuje w pt w okresie 05.07.2019-19.07.2019
41796304
kursuje w śr, pt w okresie 14.06.2019-19.06.2019
41796305
kursuje w pn, śr - pt w okresie 24.07.2019-29.07.2019
41796308
kursuje w pn - pt w okresie 19.08.2019-30.08.2019
41796309
kursuje w sb, nd i święta w okresie 01.09.2019-14.12.2019
41798035
od 21 do 24 VI.2019, od 28 do 30 VI.2019
41798037
od 17 do 30 VI.2019, od 1 do 18 VII.2019
41798047
od 11 do 14 VII.2019
41798063
12.VII.2019
41798065
od 20 do 23 VI.2019, od 27 do 30 VI.2019, od 4 do 7 VII.2019, od 11 do 14 VII.2019, od 18 do 19 VII.2019
41798077
od 11 do 13 VII.2019
41798085
11.VII.2019
41805143
kursuje w pt w okresie 05.07.2019-12.07.2019
41805528
kursuje w pn - pt w okresie 02.07.2019-26.07.2019
41805529
kursuje w dni robocze w okresie 29.07.2019-30.08.2019
41805530
kursuje w dni robocze w okresie 10.06.2019-01.07.2019
41805540
kursuje w dni robocze w okresie 29.07.2019-29.08.2019
41805580
nie kursuje w okresie 15.06.2019-30.08.2019
41805581
kursuje w dni robocze w okresie 12.06.2019-31.07.2019
41805582
nie kursuje w okresie 13.06.2019-18.06.2019
41805583
nie kursuje w okresie 01.07.2019-02.07.2019
41805584
kursuje w cz, pt w okresie 29.08.2019-30.08.2019
41805585
kursuje w pn - śr w okresie 26.08.2019-28.08.2019
41805586
Od stacji Kędzierzyn-Koźle zmiana rodzaju na Autobusowa Komunikacja Zastępcza
41805587
kursuje codziennie w okresie 19.08.2019-23.08.2019
41805588
Od stacji Nysa zmiana rodzaju na Pociąg REGIO
41805589
kursuje we wt, cz w okresie 25.06.2019-27.06.2019
41805704
kursuje w pt w okresie 19.07.2019-26.07.2019
41805705
kursuje w nd w okresie 23.06.2019-30.06.2019
41820099
od 13 do 19 VII.2019
41820101
od 13 do 15 VII.2019, 19.VII.2019
41820133
13.VII.2019
41820659
kursuje w dni robocze w okresie 13.08.2019-30.08.2019
41820660
nie kursuje w okresie 16.08.2019-19.08.2019
41820714
kursuje w pn - pt w okresie 03.07.2019-09.07.2019
41820719
kursuje w pn - pt w okresie 01.07.2019-31.07.2019
41820721
kursuje w pt w okresie 23.08.2019-30.08.2019
41820766
kursuje w pn - śr w okresie 17.06.2019-19.06.2019
41820767
kursuje w pn - pt w okresie 24.06.2019-01.07.2019
41820768
kursuje w pn - pt w okresie 02.07.2019-09.07.2019
41856149
od 17 do 18 VI.2019
41856150
(na trasie: Bielsko-Biała Gł. - Wrocław Główny): wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Wrocław Główny - Gdynia Główna): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41856151
od 11 do 12 VII.2019
41856153
19.VI.2019
41856176
14.VII.2019, 19.VII.2019
41873410
od 15 do 16 VII.2019
41873416
od 15 do 18 VII.2019
41891300
od 17 do 30 VI.2019, od 1 do 19 VII.2019
41891301
(na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41891318
od 16 do 19 VII.2019
41893892
od 17 do 18 VII.2019
41914250
(na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Jelenia Góra): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41914269
19.VII.2019
41914270
(na trasie: Gdynia Główna - Bielsko-Biała Gł.): wagon sypialny, pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
41914276
(na trasie: Poznań Główny - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
41914281
od 20 do 23 VI.2019, od 29 do 30 VI.2019, od 6 do 7 VII.2019, od 13 do 14 VII.2019
41914282
(na trasie: Kołobrzeg - Katowice): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
48053
Przewozy Regionalne
60939
Wag. dla niepełnospr. bez platf.